FR
Deel A (Olie- en vethoudend afval)
 
  ECO Rekening en kaart

CDNI @ Facebook CDNI @ Twitter CDNI @ LinkedIn Blog CDNI CDNI @ Twitter

ZOEKEN
ECO Rekening en kaart

OPGELET! VANAF 09/08/2023 zal het Eco-kaartsysteem verdwijnen en vervangen worden door het elektronische systeem EPS-CDNI 3.0!

De financiering gebeurt via een gebruiksvriendelijk betaalkaartsysteem : EPS-CDNI (Electronic Payment System).

Via het EPS-CDNI kan de verwijderingsbijdrage worden verrekend bij het bunkeren van accijnsvrije gasolie.
De bijdrage wordt vastgesteld op basis van het geleverde volume accijnsvrije gasolie.

Dankzij een internationaal systeem kan de ECO-kaart in alle deelnemende landen worden gebruikt.
Het betalen van de verwijderingsbijdrage geschiedt door middel van de ECO-kaart. Deze ECO-kaart  heeft zelf geen waarde maar is gekoppeld aan een ECO-rekening. De kaart staat op naam van de exploitant/eigenaar van het schip en is scheepsgebonden.

Aanvragen Eco-kaart
 • Scheepseigenaren of exploitanten die onder de bijdrageplicht vallen, moeten zich wenden tot één van de Nationale Instituten (NI).
 • In België is het ITB door het samenwerkingsakkoord aangewezen als Nationaal Instituut.
 • Het NI registreert de gegevens van de eigenaar/exploitant en zendt de gegevens ter controle aan de aanvrager, samen met de bestelde ECO-kaart(en) en onder vermelding van het rekeningnummer dat aan de kaart(en) verbonden is.
 • Per schip wordt één kaart aangemaakt.
 • Bedrijven met meerdere schepen kunnen hun schepen van één ECO-rekening gebruik laten maken.
Opwaarderen EcO-kaart

Bij de ontvangst van een nieuwe ECO-kaart heeft ECO-rekening het nulsaldo. De rekeninghouder dient aldus een bepaald bedrag over te maken op rekening van het N.I. die deze betaling zal registreren in het EPS.

Er zijn een aantal manieren om uw ECO-kaart op te waarderen:
 • permanente opdracht;
 • internetbankieren;
 • overschrijvingsformulier.
Dit scheelt tevens administratiekosten bij eventuele negatieve saldo's.

negatief saldo/ geblokkeerde Eco-kaart

Het is niet toegestaan om "in het rood te staan" op de ECO-rekening.
De rekeninghouder wordt echter geacht om het saldo op de rekening binnen 15 dagen te vereffenen (zie schriftelijke procedure). Gebeurt dit niet en/of blijft het negatieve saldo oplopen, dan wordt de ECO-kaart door het NI geblokkeerd.

Na binnenkomst van het verschuldigde bedrag en de bijkomende administratiekosten wordt de ECO-kaart weer bruikbaar gemaakt.
Blijft betaling uit, dan is het NI genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen en de controlerende instanties te verwittigen.

Het afwaarderen
 • Elk bunkerbedrijf dat accijnsvrije gasolie mag leveren, heeft de beschikking over een of meerdere betaalterminals of past de schriftelijke procedure toe;
 • Wanneer de ECO-kaart elektronisch (contactloos - niet meer met magneetstrip !) door de terminal wordt gehaald, komt de verbinding tot stand met het Electronic Payment System;
 • Na het invullen van het volume gebunkerde gasolie verschijnt het verschuldigde bedrag;
 • Gaat de kaarthouder akkoord, dan wordt het bedrag afgewaardeerd en print de terminal twee bonnen; één voor het bunkerstation en één voor de kaarthouder.
  De printbon vermeldt o.a. de datum, het tijdstip en nummer van de terminal alsmede het resterende saldo op de ECO-rekening;
 • Het bunkerbedrijf bevestigt één van de printbonnen aan de bunkerverklaring van de kaarthouder en één aan de kopiebon die bij het bunkerbedrijf blijft;
 • De schipper dient de bunkerverklaring in zijn administratie op te nemen. Voor deze documenten  geldt een bewaarplicht van twaalf maanden aan boord van het schip.
 • Naast de vermelding op de printbon kan de kaarthouder ook via de  website www.cdni.be zijn rekening raadplegen via de rubriek "Raadpleging van de ECO-rekening" (gebruikersnaam en paswoord nodig) .

Controle Eco-kaartsysteem

Hoe wordt de betaling gecontroleerd?

Bevoegde ambtenaren kunnen aan de hand van bunkerverklaringen die zich bij het bunkerbedrijf en aan boord van de schepen bevinden, controleren of de betaling van de verwijderingsbijdrage heeft plaatsgevonden.
Controle is ook mogelijk door middel van het EPS-CDNI.

De rol van het bunkerbedrijf

 • Bij iedere levering van gasolie dient door het bunkerbedrijf een bunkerverklaring te worden opgemaakt waarvan de schipper een afschrift ontvangt;
 • Het bunkerbedrijf beheert de betaalterminal en geeft daarop de gebunkerde hoeveelheid gasolie aan;
 • Het bunkerbedrijf bevestigt de printbon, waarop het betaalde bedrag is vermeld, aan de bunkerverklaring en het afschrift;
 • Wordt er geen bijdrage betaald, dan vermeldt het bunkerbedrijf dit op de bunkerverklaring en het afschrift met zelfklever;
 • Het bunkerbedrijf verstrekt eens per maand een overzicht van de hoeveelheden van gebunkerde gasolie aan het NI.
 • Als het bunkerbedrijf geen terminal heeft of deze is buiten werking, dan gebruikt het bedrijf de schriftelijke procedure met zelfklever.
 • Deze schriftelijke procedure zal tevens toegepast worden als er onvoldoende saldo op de rekening staat of de schipper niet beschikt over een ECO-kaart. Er worden dan wel administratiekosten aangerekend te belope van 25 euro per transactie.

Voor meer info lees B.S. 27 september 2010

    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 226 40 77 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten