FR
Deel A (Olie- en vethoudend afval)
 
  ECO Rekening en ID

CDNI @ Facebook CDNI @ Twitter CDNI @ LinkedIn Blog CDNI CDNI @ Twitter

ZOEKEN
ECO Rekening en ID

OPGELET! VANAF 09/08/2023 zal het Eco-kaartsysteem verdwijnen en vervangen worden door het elektronische systeem EPS-CDNI 3.0!

De financiering gebeurt via een gebruiksvriendelijk betaalkaartsysteem : EPS-CDNI (Electronic Payment System).

Via het EPS-CDNI kan de verwijderingsbijdrage worden verrekend bij het bunkeren van accijnsvrije gasolie.
De bijdrage wordt vastgesteld op basis van het geleverde volume accijnsvrije gasolie.

Dankzij een internationaal systeem kan de ECO-ID in alle deelnemende landen worden gebruikt.
Het betalen van de verwijderingsbijdrage geschiedt door middel van de ECO-ID. Deze ECO-ID heeft zelf geen waarde maar is gekoppeld aan een ECO-rekening. De ID staat op naam van de exploitant/eigenaar van het schip en is scheepsgebonden.

Aanvragen Eco-ID
 • Scheepseigenaren of exploitanten die onder de bijdrageplicht vallen, moeten zich wenden tot één van de Nationale Instituten (NI).
 • In België is het ITB door het samenwerkingsakkoord aangewezen als Nationaal Instituut.
 • Het NI registreert de gegevens van de eigenaar/exploitant en zendt de gegevens ter controle aan de aanvrager, samen met de bestelde ECO-ID(s) en onder vermelding van het rekeningnummer dat aan de ID(s) verbonden is.
 • Per schip wordt één ID aangemaakt.
 • Bedrijven met meerdere schepen kunnen hun schepen van één ECO-rekening gebruik laten maken.
Opwaarderen EcO-ID

Bij de ontvangst van een nieuwe ECO-ID heeft ECO-rekening het nulsaldo. De rekeninghouder dient aldus een bepaald bedrag over te maken op rekening BE74 0016 0890 0907 van het NI met hun BTW-nummer in de mededeling die deze betaling zal registreren in het EPS.

Er zijn een aantal manieren om uw ECO-kaart op te waarderen:
 • permanente opdracht;
 • internetbankieren;
 • overschrijvingsformulier.
Dit scheelt tevens administratiekosten bij eventuele negatieve saldo's.

negatief saldo/ geblokkeerde Eco-ID

Het is niet toegestaan om "in het rood te staan" op de ECO-rekening.
De rekeninghouder wordt echter geacht om het saldo op de rekening binnen 15 dagen te vereffenen (zie schriftelijke procedure). Gebeurt dit niet en/of blijft het negatieve saldo oplopen, dan wordt de ECO-ID door het NI geblokkeerd.

Na binnenkomst van het verschuldigde bedrag en de bijkomende administratiekosten wordt de ECO-ID weer bruikbaar gemaakt.
Blijft betaling uit, dan is het NI genoodzaakt een incassobureau of deurwaarder in te schakelen en de controlerende instanties te verwittigen.

Het afwaarderen
 • Elk bunkerbedrijf dat accijnsvrije gasolie mag leveren, heeft de beschikking over een CDNI-app of past de schriftelijke procedure toe;
 • Wanneer de ECO-ID wordt gescand door de CDNI-app wordt gehaald, komt de verbinding tot stand met het Electronic Payment System;
 • Na het invullen van het volume gebunkerde gasolie verschijnt het verschuldigde bedrag;
 • Bevestigt de schipper, dan wordt het bedrag afgewaardeerd.
  Het betalingsbewijs is beschikbaar in de CDNI-app van de schipper en het bunkerbedrijf;
 • De schipper dient de bunkerverklaring in zijn administratie op te nemen. Voor deze documenten  geldt een bewaarplicht van twaalf maanden aan boord van het schip.
 • De rekeninghouder kan via de  website https://new.spe-cdni.org/Login zijn rekening raadplegen (gebruikersnaam en wachtwoord nodig).

Controle CDNI-systeem

Hoe wordt de betaling gecontroleerd?

Bevoegde ambtenaren kunnen aan de hand van bunkerverklaringen en de CDNI-app die zich bij het bunkerbedrijf en aan boord van de schepen bevinden, controleren of de betaling van de verwijderingsbijdrage heeft plaatsgevonden.
Controle is ook mogelijk door middel van een toegang voor controlerende autoriteiten in het EPS-CDNI.

Voor meer info lees B.S. 27 september 2010

    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 226 40 77 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten