FR
Algemeen

CDNI @ Facebook CDNI @ Twitter CDNI @ LinkedIn Blog CDNI CDNI @ Twitter

ZOEKEN
Algemeen

Het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

Zes binnenvaartlanden hebben de bepalingen van het Verdrag goedgekeurd en omgezet in de nationale regelgeving.

De verdragsluitende  landen zijn:
  • De Bondsrepubliek Duitsland;
  • Het Koninkrijk België;
  • De Franse Republiek;
  • Het Groothertogdom Luxemburg;
  • De Zwitserse Bondsstaat;
  • Het Koninkrijk der Nederlanden.
Andere staten met vaarwegverbindingen van en naar de verdragsluitende staten zijn nadrukkelijk uitgenodigd om toe te treden tot het Verdrag.

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG?

Kort gezegd is het voornaamste doel de bescherming van het milieu, de verhoging van de veiligheid in de binnenvaart en de kwaliteit van het vaarwater.

De middelen om dit doel te bereiken, zijn:
  • het voorkomen van het ontstaan van afval;
  • het veilig en gescheiden inzamelen en verwijderen van scheepsafval waarvan het ontstaan niet vermeden kan worden;
  • het bij de producent van de afvalstoffen in rekening brengen van de kosten van inzameling en verdere verwijdering;
  • het voorkomen van concurrentievervalsing door het stellen van uniforme regels in alle verdragsluitende landen.

Waar gelden de regels van het Verdrag?

In Nederland, België en Duitsland gelden de regels van het Verdrag op alle voor de binnenvaart openstaande waterwegen.
Andere landen echter hebben alleen hun grotere vaarwegen onder de bepalingen van het Verdrag gebracht. (zie ook het werkingsgebied)


Werkingsgebied

Duitsland :
Alle voor het openbaar verkeer openstaande binnenvaartwegen.

België :
Alle voor de binnenvaart openstaande wateren.

Frankrijk :
Deel A van de uitvoeringsregeling:

Rijn, gekanaliseerde Moezel tot Metz (km 298,5).

Delen B en C van de uitvoeringsregeling:
Rijn, gekanaliseerde Moezel tot Neuves-Maisons (km 392,45), kanaal Niffer-Mulhouse, het kanaal tussen de sluis van Pont Malin (km 0,0) en de Frans-Belgische grens (km 36,561), het kanaal bestemd voor grote schepen, tussen de sluis van Pont Malin (km 0,0) en de sluis van Mardyck (km 143,075), het kanaal tussen Bauvin (km 0,0) en de Frans-Belgische grens (km 33,850).

Groothertogdom Luxemburg :
Moezel.

Nederland :
Alle voor de binnenvaart openstaande wateren.

Zwitserland :
Rijn tussen Basel en Rheinfelden.

Wat bepaalt het Verdrag?

Het Verdrag bestaat uit drie delen, te weten:

A. Verzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval;
B. Verzameling, afgifte en inname van afval van lading;
C. Verzameling, afgifte en inname van overig scheepsbedrijfsafval.

De gehele tekst van het Verdrag is te verkrijgen via:

Klachten en voorstellen

De regelgeving is nieuw en dus ook de werkwijze. Wellicht is bijstelling noodzakelijk. De NI’s worden graag op de hoogte gebracht van eventuele klachten en voorstellen. Dat kan helpen om er voor de gebruikers een beter systeem van te maken (02/226.40.77 of cdni@itb-info.be).

Heeft u vragen over het systeem of is er een acuut probleem, dan kunt u de NI’s bellen, mailen of faxen.

    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 226 40 77 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten