FR
Algemeen
 
  Organen

CDNI @ Facebook CDNI @ Twitter CDNI @ LinkedIn Blog CDNI CDNI @ Twitter

ZOEKEN
Organen

De beleids- en organisatievormen voorzien in het Scheepsafvalstoffenverdrag  (SAV)

Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP)

Aan de CVP nemen de vertegenwoordigers van de verdragsluitende staten deel. Zij kunnen met eenparigheid van stemmen het Verdrag en de bijlagen wijzigen, dus ook het niveau van de verwijderingsbijdrage.
De eventuele besluiten worden uit eigen beweging dan wel op voordracht van het IVC genomen.

Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC)

Aan het IVC nemen vertegenwoordigers van de Nationale Instituten deel om:
  • de zaken betreffende het Verdrag te coördineren;
  • de financiën te regelen;
  • de kwaliteitscontrole van het internationaal inzamelnetwerk te verzorgen;
  • mogelijke problemen bij de uitvoering van de verdragstaken op te lossen;
  • de balans tussen inkomsten en uitgaven op te maken.
Het IVC overlegt tevens over maatregelen die kunnen worden getroffen om het ontstaan van afval te verminderen.

Nationaal Instituut (NI)

Iedere verdragsluitende staat heeft een Nationaal Instituut aangewezen dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het financieringssysteem en de inrichting van een inzamelnetwerk.

In België is het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw (ITB) aangewezen als Nationaal Instituut. Het NI is in België enkel verantwoordelijk voor de organisatie van het financieringssysteem en het innen van de verwijderingsbijdrage..

Het NI neemt deel aan de werkzaamheden van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) te Straatsburg.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 226 40 77 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten