FR
Deel B (restlading)

ZOEKEN
Deel B (restlading)

Voor de kosten van het veegschoon of zuigschoon opleveren, alsmede het nalenzen en wassen van laadruimen en ladingtanks, is degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost verantwoordelijk.

Dat geldt ook voor eventuele extra wachttijden of omwegen die het gevolg zijn van het schoonmaken.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.cdni.be - email: