FR
Actualiteit

ZOEKEN
Actualiteit

Laatste blogberichten

Haven van Antwerpen - Mededeling 16-04-2015  CCR - Persbericht : Afloop van de overgangsbepalingen van het SAB-CDNI Deel B
Einde van de overgangstermijn Deel B van het CDNI-verdragWijziging openingsuren Lillopark - Antwerpen

Afgiftepunten voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval in België


Scheepvaartbericht-inzameling olie en vethoudend scheepsafval


Waals Gewest : indienststelling van de ontvangstinrichting van Herstal (Luik) vanaf 1 maart 2014


De nieuwe modellen van losverklaringen kunnen hier gedownload worden
.

Abonnementensysteem "overig scheepsbedrijfsafval" per 1 november in werking.


Vanaf 30 maart 2013, nieuwe afval-ontvangstinstallatie voor de binnenvaart in de haven van Antwerpen
.

Bericht aan de scheepvaart dringend

REGION WALLONNE

 2013/0035/01

Als overgangsmaatregel  zal  tijdelijk en dit met ingang van maandag 18 maart 2013 volgende afgiftemogelijkheden en voorschriften  van toepassing zijn in de omgeving van Luik voor de afgifte van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval in het kader van deel A van het scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI)


2011/0004/03
Betreft : bericht ingetrokken, bericht van Direction de la Règlementation et des Droits des usagers
Dit bericht is geldig in de periode van 06/12/2012 tot 12/12/2012 voor alle scheepvaart varend alle richtingen.
Dit bericht geldt voor de Toutes voies D.G.2 km 0 tot 0
Inlichtingen in de oorspronkelijke taal : Toutes voies D.G.2 Annonce A partir du 06 décembre 2012, le dépôt de l'ensemble des produits de la partie A de la CDNI ne s'effectue plus à la station de réception NEPTUNIA située à Liège sur le Canal Albert, rive gauche cumulée 860.


Afgifte afval in de haven van Antwerpen
(1 februari 2012)

Service Public de Wallonie - Bericht aan de schipperij met betrekking tot CDNI (1 februari 2012) 

Bericht 2011/0004//02
Avis 2011/0004/03

Persbericht - CDNI verdrag : het tarief van de verwijderingsbijdrage blijft ongewijzigd in 2012
.
Belangrijke mededeling aan de bunkerbedrijven

NEW - Vlaams afvalbeheersplan voor de binnenvaart 2011-2015

Belangrijke informatie voor de brandstofleveranciers (belastingentrepot)

De uitzonderlijke schriftelijke procedure voor betrokkene brandstofleveranciers vanaf 1 januari 2011


Afgifte afval in de haven van Gent 


    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.cdni.be - email: