FR
Deel C (overig afval)

ZOEKEN
Deel C (overig afval)

De kosten voor de inzameling en verdere verwijdering van huishoudelijk afval en KGA worden vaak geacht te zijn inbegrepen in de havengelden.

De situatie verschilt echter in de diverse havens en het is dus noodzakelijk om zich hierover te informeren bij de havenbestuurders en de waterwegbeheerders.

Voor passagiers- en hotelschepen zal de afgifte van huishoudelijk afval steeds betalend zijn.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.cdni.be - email: