FR
Deel A (Olie- en vethoudend afval)

ZOEKEN
Deel A (Olie- en vethoudend afval)

Voor de financiering van de kosten voor het inzamelen en het verder verwijderen van oliehoudende afvalstoffen, is in het Verdrag de verplichting tot het betalen van een verwijderingsbijdrage via een heffing op gasolie neergelegd bij de scheepsexploitanten in de binnenvaart.

Eigenaren van gemotoriseerde vaartuigen of drijvende werktuigen waarvan de hoofd- en hulpmotoren, (met uitzondering van ankerliermotoren) gasolie verbruiken, dienen een verwijderingsbijdrage te betalen op basis van het volume gebunkerde gasolie.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.cdni.be - email: