FR
Deel B (restlading)
 
  Losverklaring

ZOEKEN
Losverklaring

Ieder schip dat binnen het toepassingsgebied van het verdrag is gelost, moet van elke lossing een geldige losverklaring aan boord hebben en deze tenminste zes maanden aan boord bewaren.

Het schip mag de losplek niet verlaten alvorens degene die het schip heft gelost of in wiens opdracht het schip is gelost een losverklaring volgens een vastgesteld model in tweevoud heeft opgemaakt en door de schipper heeft laten ondertekenen.

De schipper ondertekent de verklaringen echter niet eerder voor akkoord dan nadat hij heeft vastgesteld dat het schip aan de losstandaard conform de stoffenlijst voldoet. Degene die het schip heeft gelost en de verklaring heeft opgemaakt dient één exemplaar in de bedrijfsadministratie te bewaren.

De losverklaring dient, in het geval dat het waswater aan een ontvangstinrichting wordt afgegeven, tevens te worden ondertekend door de verantwoordelijke van de ontvangstinrichting.

Eenheidstransporten

Eenheidstransporten zijn transporten waarbij tijdens opeenvolgende reizen dezelfde lading of met elkaar verenigbare ladingen worden vervoerd en waarbij om die reden geen reiniging van laadruimen of ladingtanks is vereist.
De schipper moet er wel voor zorgen dat hij een door hem en de opdrachtgever ondertekende losverklaring aan boord heeft.

Regenwater en/of lekwater uit de lading dat tijdens het uitvoeren van de eenheidstransporten in de laadruimen ontstaat, dient door of voor rekening van de opdrachtgever verwijderd te worden.

Volgorde van handelingen verbonden aan een transport:
  • opmaken van het vervoersdocument met daarin vermeld de ladingsoort en het NSTR-nummer;
  • degene die het schip laadt, controleert de losstandaard;
  • degene die het schip laadt, voorkomt morsingen en voegt overslagresten zoveel mogelijk bij de lading;
  • de schipper meldt zich op de losplek bij degene die het schip lost;
  • degene die het schip lost, voorkomt morsingen en voegt overslagresten en restlading zoveel mogelijk bij de lading;
  • degene die het schip lost, zorgt voor het voldoen aan de losstandaard en brengt het schip terug in de staat waarin het schip zich bevond toen het transport werd aangevangen. Na het bereiken daarvan wordt het transport op basis van het vervoersdocument als beëindigd beschouwd;
  • indien degene die lost niet over een voorziening beschikt om waswater te ontvangen, wijst hij een ontvangstinrichting toe.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten