FR
Deel A (Olie- en vethoudend afval)
 
  Stuurgroep en Nationaal Instituut

ZOEKEN
Stuurgroep en Nationaal Instituut

Alle verslagen van de vergaderingen van CINNA, IVC, CVP en CDNI/G zijn beschikbaar op volgende link : www.cdni-iwt.org/

De toegangscodes op documenten voor SGP-leden zijn beschikbaar op eenvoudige aanvraag aan het CDNI-secretariaat (02/226.40.77 - cdni@itb-info.be)
 
Voor meer inlichtingen over de Stuurgroep (SGP), gelieve het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 te raadplegen.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.cdni.be - email: