FR
Evenementen

ZOEKEN
Evenementen

Workshop Afvalstoffenverdrag 13 en 14 april 2010

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw organiseert in samenwerking met Promotie Binnenvaart Vlaanderen en de Havens van Antwerpen en Gent twee workshops over het Afvalstoffenverdrag.

Op dinsdag 13 april 2010 te Antwerpen in het Gemeentelijk Havenbedrijf en op woensdag 14 april 2010 in het Havenbedrijf Gent agh.

     
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.cdni.be - email: